Thông tin liên hệ:

Phạm Thị Ba

Địa chỉ: Số 10 Vân Đồn, Phường Trần Phú Thành phố Móng Cái ,Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0867.591.365
                  039.771.6098
Fanpage: Đang cập nhật
STK:  0551 0003 24629
Chủ tài khoản: Phạm Thị Ba
Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Móng Cái, Quảng Ninh